Obrazy

Popis malby Jurije Vasnetsova "Bliss of Paradise"


Vasnetsov, umělec, který divákovi předává báječné obrazy a smysl pro neobvyklé, se vyznačoval prací Bliss of Paradise. Na tomto neobvyklém obrázku, který je plný hlubokého významu a detailů, symbolizujících určité významy.

Obrázek zachycuje Adama a Evu, kteří vyvolali lidskou rasu. Hrdinové tohoto obrázku se snaží poznat život a užít si tento okamžik, protože právě v této chvíli zažívají nebeské potěšení. Jsou obklopeny nádhernou zahradou, ve které se nachází strom poznání.

Hlavním úkolem předků lidstva je porozumět a uvědomit si, jaké jsou dobro a zlo. Stejný úkol stojí před těmi, kdo se dívají na tento obrázek a snaží se pochopit a porozumět významům každého detailu.

Živost, která je vyobrazena na obrázku, má skrytý význam, například lev - král šelem stojící poblíž Adama, je symbolem mužského principu a laň vedle Evy - ženského principu. Oblast, ve které jsou hrdinové obrazu, je skutečným rájem, kde se vysleduje harmonie a spiritualita. Tento klid a klid skrývá skutečnou bouři, na kterou nikdo nečeká. Toto potěšení nebude trvat dlouho, protože Eva nemohla vědět, co je dobré a co zlé. Na obrázku se opravdu přemýšlíte o mnoha věcech a přemýšlíte o svých chybách, které mohou být rozhodující. Adam a Eva symbolizují hříšnou vlastnost lidstva, která si vybrala dočasnou sílu na oplátku za nekonečné nebeské potěšení.

Obrázky popisky Vrubel Swan Princess

Podívejte se na video: Paradise and Its Delights: Part 18 - Pearl Tents of Bliss and Servants. Mufti Abdur-Rahman (Říjen 2020).