Obrazy

Popis obrazu Alexandra Ivanove „Olivy na hřbitově v Albanu. Mladý měsíc “


Krajina Alexandra Andreeviče Ivanov byla vytvořena v polovině 40. let 20. století. Obraz zobrazuje řetěz mladých olivovníků rostoucích na nízkém kopci. Větve a zelené listy mladých stromů jasně vystupují proti obloze, osvětlené stoupajícím úsvitem. Za olivami je vidět široká pláň a ještě více je na samotném obzoru stěží vidět pruh mořského pobřeží. Krajina je plná klidu, klidu a pyšné vznešenosti jižní přírody. Umělec dokázal zachytit okamžik, kdy je Země stále ponořena do ticha noci a obloha je stále viditelná měsíc; tento den však již začal a asi každou minutu bude jasnější.

Tato malá krajina, inspirovaná výletem Alexandra Ivanova na Apeninský poloostrov, je jedním ze stovek obrazů, náčrtů a kreseb vytvořených malířem v procesu práce na hlavním a nejslavnějším stvoření - malbě „Vzhled Krista k lidem“, na kterém Ivanov pracoval celý svůj život. Téma představená v „Olives“ a řada dalších obrazů a náčrtů bylo v něm zahrnuto jako nedílná součást. Nyní je Ivanovo dílo uloženo ve Státní Treťjakovské galerii v Moskvě.

Sestup z kříže Rubens vzor


Podívejte se na video: JAVORNÍK- Jak se staví na Horňácku k řádění chráněného bobra starosta obce Dalibor Procházka? (Červen 2021).